<
กระบอกฉีด

เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของพลาสติกวิศวกรรม และความต้องการการฉีดขึ้นรูปและรีดพลาสติก แอลที ไบเมทอลลิค ได้พัฒนาหลากหลายผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่กระบอกฉีด ที่ผลิตจากวัสดุโลหะผสม

กระบอกฉีดเหล่านี้มีคุณสมบัติด้านโลหะที่หลากหลายเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงให้แก่ลูกค้าของเรา

บริการก่อน / หลังการขายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล