บริการเสริมอื่นๆ

เพลาเกลียวชนิดสั่งทำพิเศษ
นอกจากการผลิตเพลาเกลียวหลากหลายชนิดตามข้อกำหนดของการจ้างผลิตสินค้าสำเร็จรูปตามความของผู้ว่าจ้าง (OEM) ที่ แอลที ไบเมทอลลิค เรายังให้คำแนะนำทางเทคนิค และผลิตเพลาเกลียวชนิดสั่งทำพิเศษตามความต้องการและการใช้งานที่หลากหลายด้านการผลิตเทอร์โมพลาสติก

การเพิ่มและลดขนาด
เนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงด้านการตลาดและข้อกำหนดอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับประเภทและคุณลักษณะของชิ้นส่วนต่าง ๆ ในบางครั้งมีความจำเป็นต้อง เพิ่มหรือลดขนาดของกระบอกฉีด ในกรณีเช่นนี้ เราต้องทำการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียด เช่น ประเภทของเรซิ่นที่ใช้ และการกำหนดลักษณะเชิงคุณภาพ (Parameter) ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้า (ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลดขนาด) เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การปรับปรุงสภาพ และการซ่อมแซม
บางครั้งมีความจำเป็นต้องปรับสภาพสกรูและเพลา แม้ว่าเราจะไม่แนะนำให้ทำการปรับสภาพชิ้นส่วนใหม่ แต่เราเข้าใจว่าบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากข้อจำกัด ด้านงบประมาณและความเร่งด่วนที่จะทำให้การผลิตบรรลุเป้าหมายเฉพาะ ในกรณีเช่นนี้ เราต้องทำการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียด และให้คำแนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยเน้นถึงข้อดีข้อเสียของการดำเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจน ดังนั้นลูกค้าของเราจะได้รับทราบข้อมูลเป็นอย่างดีและรักษาความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การตรวจสอบสถานที่จริง / การตรวจวัด

แม้ว่าเราจะแนะนำลูกค้าในการทำการประเมินชิ้นงานที่โรงงานของเรา เนื่องจากโรงงานของเรามีความพร้อมในการวิเคราะห์และตรวจสอบ เมื่อลูกค้ามีความต้องการการปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงานของลูกค้า เราจะดำเนินการตรวจสอบทั่วไป ณ สถานที่ปฏิบัติงานของลูกค้า เจ้าหน้าที่เทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีของเราพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงานของคุณเพื่อทำการตรวจวัดและประเมินผลในสถานที่ (ในพื้นที่สำคัญและจำเป็น ) ที่ติดตั้งสกรูและกระบอกสูบ จะมีการตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อค้นหาร่องรอยและสัญญาณของข้อบกพร่องต่างๆ เช่น รอยแหว่ง รอยแตก รวมถึงการสึกหรอและแตกหักอย่างรุนแรง จะมีการอธิบายสภาพทั่วไปของชิ้นส่วน พร้อมด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำและข้อเสนอแนะของเรา เราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยสำหรับบริการนี้ อย่างไรก็ตามเรายินดีที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้ทั้งหมดหากมีการยืนยันคำสั่งซื้อใหม่ในเวลาที่ให้บริการ